Menu

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับ บริษัท พี. เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด
สนใจสมัครงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

  •  ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
  •  รับของส่งของ ส่งหน้างาน ในจังหวัดหรือต่างจังหวัด หรือได้รับมอบหมาย
  •  ดูแลความสะอาดรถ
  •  นำรถเข้าศูนย์
  • หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน

  •  ประเภทของงาน : งานประจำ 3 อัตรา
  •  เพศ : ชาย
  •  เงินเดือน (บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  •  ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
  •  สถานที่ : -
  •  การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
  •  คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ส่งประวัติมาที่