Menu
บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
ทำไมต้องเรา
ความไว้วางใจ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล
คุณภาพ
บริษัท พี. เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 ดำเนินธุรกิจให้บริการทำความสะอาดครบวงจรแก่ลูกค้าชั้นนำ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โรงแรม/ที่พักอาศัย/คอนโด, โรงงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม และบริการเช็ดกระจกนอกอาคารสูง


ข่าวสารและกิจกรรม
ลูกค้าของเรา