บริษัททำความสะอาดครบวงจร

บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เป็นบริษัทรับทำความสะอาด (Cleaning Service) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับทำความสะอาด (Cleaning Service) ครบวงจรมายาวนาน 30 กว่าปี โดยให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน สถานศึกษา ที่พักอาศัย โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม และเช็ดกระจกภายนอกอาคารสูง เป็นต้น

     บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ (Professional Service With Young Generation) ด้วยการนำระบบการจัดการอันทันสมัย ควบคู่กับเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ตลอดจนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ทุกการบริการของบริษัทฯ คือ ความสะอาดที่ได้มาตรฐาน เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

     ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ การดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นระบบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีภายใต้บริษัทฯ ในเครือคือ P.S. INDUSTRIAL & CHEMICAL CO., LTD. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Pratice (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco Domestic Product (EDP) จากกรมควบคุมมลพิษ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก่อให้เกิดคุณภาพของการบริการที่ดี ทำให้เราเป็นที่ยอมรับขององค์กรและอาคารสถานที่ชั้นนำที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008

     ณ วันนี้ บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด คือหนึ่งในบริษัทฯ ชั้นนำด้านการบริการรับทำความสะอาด(Cleaning Service) และบริการอื่นๆ ครบวงจร โดยมีทีมบุคลากรที่มีคุณภาพกว่า 6,000 คน ที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด ดังปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า สะอาดอย่างมีมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

บริการรับทำความสะอาด (cleaning service),แม่บ้าน

     ความสะอาดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ  ด้วยเพราะว่าความสะอาดที่ว่านี้นั้นเป็นจุดกำเนิดของความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อโรคหรือว่าสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทั้ง หอพัก อาคารบ้านเรือน สำนักงานต่าง ๆ ตลอดจนถึงที่อยู่ที่อาศัย เหล่านี้คือสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี  ด้วยว่าเมื่อมีความสะอาดเมื่อนั้นก็จะเกิดความปลอดภัยนั่นเอง และด้วยความสำคัญของความสะอาดที่ว่านี้นั้น  จึงทำให้เกิดบริการรับทำความสะอาด (cleaning service) และแม่บ้าน ขึ้นมา  ด้วยว่าจะเป็นบริการที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดที่ว่านี้นั่นเอง  โดยบริการรับทำความสะอาด (cleaning service) และแม่บ้านที่ว่านี้นั้น  ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการและความตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความสะอาดและความปลอดภัยที่ว่านี้  ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่อาศัย  หรือว่าสถานที่ทำงานต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีการใช้บริการของการรับทำความสะอาด (cleaning service) ตลอดจนถึงแม่บ้าน  ที่จะเนรมิตความสะอาดและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้  ซึ่งบริการรับทำความสะอาด (cleaning service) และแม่บ้าน ที่ว่านี้ คือบริการที่ P.S.Generation มีไว้พร้อมให้บริการสำหรับคนที่ต้องการความสะอาดและความปลอดภัยให้กับตัวเองและคนรอบข้างบริษัทแม่บ้าน รับทำความสะอาด Janitor and Cleaning Services โดยบริษัท พี.เอส.เจเนเรชั่น จำกัด

รู้จัก บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด

พัฒนาบุคลากร
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
มาตรฐานระดับคุณภาพสากล

Our Customers