Home > Service

สินค้าและบริการ

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ในการวางแผนระบบการดำเนินงานด้านความสะอาด (ไม่คิดค่าบริการ) (Consulting Service And Planning Clean System)

ปัจจุบันการทำความสะอาดที่มีระบบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงจำเป็น ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ เพื่อจัดวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตาม ,ควบคุม,ประเมินผล,รายงานผล, ในทุกๆกระบวนการ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอน ในการทำงานบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อความสะอาดสวยงามและยืดอายุของวัสดุต่างๆ

  • onetime
  • space

บริการเป็นครั้งคราว ( One Time Job) เข้าประเมินราคาโดยไม่คิดค่าบริการ

การเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของพื้นที่ ให้ทันกับกำหนดเวลาในการใช้พื้นที่ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงเตรียมความพร้อมของทีมงานที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญกว่า 100 อัตรา ในแต่ละรูปแบบของการบริการไว้ค่อยให้การบริการกับลูกค้า อาทิเช่น การทำความสะอาดพรม, โซฟา, ผ้าม่าน, กระจกภายนอกภายในอาคาร, โครงหลังคาที่สูง, ขัดล้างทำความสะอาดและเคลือบเงาพื้น

บริการปรับสภาพพื้น

บริการปรับสภาพพื้น เพิ่มความเงางาม หินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ (Floor Reconditioned) การดูแลสภาพพื้นผิวของพื้นในทุกประเภท มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนการฟื้นฟูความเงางาม ในแต่ละขั้นตอนจะต้องคัดสรรผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญที่พิจารณาถึงกระบวนการ ในช่วงเวลาและวิธีการต่อไป ตามสภาพการใช้งานและสภาพของพื้นผิวอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะอาด เงางามแลดูสวยงาม ยืดอายุการใช้งานของพื้นหินได้อีกทางหนึ่งด้วย

บริการซักพรม เก้าอี้ โซฟา

บริษัทคำนึงถึงการบริการที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว พร้อมผลงานคุณภาพโดยนำเครื่องซักพรม ซึ่งสามารถให้บริการซักเก้าอี้โซฟาในเครื่องเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงรักษา พรม เก้าอี้ โซฟา ของ carpet shampoo พร้อมฉีดผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไม่เกิดแบคทีเรียและไรฝุ่น

การทำความสะอาดกระจกที่สูง โครงหลังคา ภายในและภายนอกอาคาร

งานบริการเช็คทำความสะอาดกระจกและผนังภายนอกอาคารสูง เป็นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน การเสี่ยงภัย และมาตรฐานการจัดการสูง บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้รวมถึงหลักประกันการทำงานต่อตัวพนักงานและต่อลูกค้ารวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในบริเวณสภาพแวดล้อมการสัญจรในขณะทีมงานปฏิบัติการอยู่ เราจึงบริหารความพร้อมในการทำงานดังนี้
1. จัดให้มีการอบรมการทำงานในที่สูง พร้อม การเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์พิเศษ
2. คัดเลือกอุปกรณ์ครบชุดสำหรับการทำงานที่สูงโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีเครื่องหมาย CE MARK เท่านั้น
3. ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ. จุดงานเพื่อ ให้มั่นใจว่าการทำงานจะไม่มีอุปสรรค
4. จัดทำการประกันภัยให้กับพนักงานทุกคน
5. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในการให้บริการพร้อมกำหนดจุดงาน และวางเครื่องหมายแสดงการทำงานที่สูง ให้กับผู้สัญจรในบริเวณจุดงานได้ทราบ
6. มีการควบคุมการทำงานโดยประสานงานระหว่างทีมงานที่สูง และผู้ประสานงานโดยตลอด

บริการจัดหาแรงงานทั่วไป

บุคลากรจัดว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทฯจึงสร้างระบบการบริการในการจัดจ้างแรงงาน ที่พร้อมจะ
ปฎิบัติงานตามที่ทางลูกค้าต้องการเป็นรายครั้งหรือรายปี โดยการคัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีหัวใจของการบริการ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ และการบริหารจัดการด้านบุคลากร อาทิเช่น พนักงานเดินเอกสาร , พนักงานเสริฟ์จัดเลี้ยง , พนักงานเก็บจานล้างจาน , พนักงานในลายผลิตภายในโรงงาน , พนักงานธุรการ เป็นต้น

  • year
  • space

บริการเป็นรายปี ( Contact Year) เข้าประเมินราคาโดยไม่คิดค่าบริการ

การวางระบบการบริหารจัดการงานด้านความสะอาดมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการดูแลอาคารสถานที่ให้คงความสะอาดสวยงาม ดังนั้นเราจึงคิดค้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อกำหนดการทำงานอย่างชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน สามารถตรวจสอบ วัดผล รายงานผลความคืบหน้า ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO9001 อีกทั้งยังได้จัดเตรียมกำลังสำรองเพื่อเข้าทดแทนกรณีการขาด ลา ของพนักงานกว่า 200 อัตรา ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างสรรค์การบริการที่มีมาตรฐาน

บริการทำความสะอาดโรงแรม / ที่พักอาศัย / เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

การบริการในส่วนนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะต้องคัดสรรพนักงานให้มีบุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ ตลอดจนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคโนยี่ในการปฎิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ บริษัทฯจึงได้สะสมประสบการณ์จากการให้การบริการในกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างทีมงานที่มีรูปแบบการบริการเฉพาะทางไว้สำหรับให้การบริการกับลูกค้า ตลอดจนการวางแผนในการตรวจสอบติดตามและเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุจากแนวนโยบายที่เห็นถึงความสำคัญด้านการบริการดังที่ว่าไว้คือ ลูกค้าที่แท้จริงก็คือผู้ที่มาใช้บริการนั้นเอง

บริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงานที่ทันสมัยล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี (Intelligence Building) และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ความสะอาดของพื้นที่ย่อมเป็น 1 ในปัจจัยหลักที่สามารถสัมผัสได้ ด้วยภาพลักษณ์ความสวยงามของพื้นที่ๆ กริยามารยาทที่ดีของบุคลากรในการทำความสะอาด ที่พร้อมจะให้การบริการเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีจากบรรยากาศในการทำงานที่ดี อีกทั้งยังก่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีต่อผู้อยู่และแขกผู้มาเยือนได้อีกด้วย บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดระบบบริหารงานทำความสะอาด ให้แก่อาคารสำนักงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน 30กว่าปี ซึ่งปัจจุบันเราบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการส่งมอบการบริการอย่างมีคุณภาพและกระบวนการในการตรวจสอบและติดตามตลอดอายุสัญญา

บริการทำความสะอาดโรงพยาบาล

ปัจจุบันการบริหารงานโรงพยาบาลมีการนำระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น ระบบ HA (Hospital Accreditation) หรือระบบ ISO 9001และ 14000 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้การบริการ บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารงานทำความสะอาดให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านมาตรฐานโรงพยาบาล อาทิเช่น
1. การฝึกอบรมมาตรฐานการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม
2. การจัดแยกอุปกรณ์ของใช้ตามพื้นที่โดยเน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการติดเชื้อเป็นหลัก ตามมาตราฐานระบบ JCI
3. การฝึกอบรมการคัดแยกขยะธรรมดา (ใช้ถุงขยะสีขาวขุ่น) และขยะติดเชื้อ(ใช้ถุงขยะสีแดง)
4. การกำหนดพนักงานทำความสะอาดแยกตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ เช่น ลานจอดและทางเดินรอบอาคาร, ห้องตรวจคนไข้นอก, ห้องพักคนไข้ใน, ห้องพักแพทย์, การเข้ารับผิดชอบพื้นที่อื่น ๆ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ
5. การฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดให้มีความรู้ในการทำงานโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด มีระบบการจัดการเฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพให้บริการงาน ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาลที่สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบ HA (Hospital Accreditation) JCI (Joint Commission International) และ ISO อย่างชัดเจน

บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า

ความเรียบร้อยของสถานที่พร้อมความสะอาดในทุกพื้นที่ก่อนห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการแก่ลูกค้า ถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญด้านการบริการดังนี้
1. คัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยเน้นประสิทธิภาพความรวดเร็ว สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ในเวลาจำกัด เพื่อสนับสนุนงานให้เกิดความสะอาดสวยงามก่อนห้างฯ เปิดบริการ
2. กำหนดแผนงานในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ให้สะอาดตลอดเวลา โดยไม่รบกวนความสุขในการใช้บริการ ของลูกค้า
3. เน้นการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำพื้นต้องแห้งสะอาด โถปัสสาวะไม่มีสิ่งปฏิกูลตกค้าง โถอุจจาระและที่รองนั่งสะอาดน่าใช้ อ้างล้างมือและกระจกเงาสะอาดพร้อมใช้และมีบรรยากาศหอมสดชื่นตลอดระยะเวลาห้างเปิดบริการ เน้นบันทึกการติดตามและตรวจสอบคุณภาพงานประจำวัน โดยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด มีความชำนาญ พร้อมให้บริการเสมอ

บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

จากการคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นจุดสำคัญที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มหันมาใส่ใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และประยุกต์การบริหารงานให้สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 14000 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าร่วมกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ฉากเขียว) ภายใต้การผลิตจากบริษัทฯในเครือที่ได้การรับรองจากกรมควบคุมมลพิษว่าเป็นบริษัทฯต้นๆ ที่สามารถผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกระบวนการที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน ปัจจุบันบริษัทฯจึงได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก