Home > About us

เกี่ยวกับ บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาดครบวงจรด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี โดยให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม และบริการเช็ดกระจกภายนอกอาคารสูง

   บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ (Professional Service With Young Generation) ด้วยระบบการจัดการอันทันสมัย ควบคู่กับเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ตลอดจนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกการบริการของบริษัทฯ คือ ความสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

   ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของทีมงาน และคุณภาพบริการที่เป็นหนึ่ง ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ และอาคารชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความมั่นคงของบริษัทฯ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาก บริษัทฯ 3M ประเทศไทย จำกัด อีกทั้งยังมี P.S. INDUSTRIAL & CHEMICAL CO.,LTD. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Pratice (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับการรับรอบมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ณ. วันนี้ บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการทำความสะอาดที่มีความชำนาญ และมั่นคงพร้อมทีมงานคุณภาพกว่า 5,000 คน ตลอดจนเครื่องมือ และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด ดังปณิธานของบริษัทฯที่ว่า "สร้างงานที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม" และ นโยบายคุณภาพที่ว่า "สะอาดอย่างมีมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ"